Protocol de les mesures de protecció i prevenció en els serveis de transport escolar i discrecionals

Protocol per tots els serveis de transport escolar per fer el trasllat dels alumnes de les diferents parades fins al centre escolar i els serveis discrecionals.
Davant la situació generada com a conseqüència de la propagació de la COVID-19 i els seus possibles efectes, el Grup Gamón ha activat des d’un inici, un pla de contingència, per garantir la qualitat i continuïtat de la prestació dels seus serveis professionals, vetllant en tot moment per la seguretat i salut dels seus usuaris i treballadors, juntament amb la deguda aplicació de les mesures de prevenció i de protecció contingudes al Pla d’Avaluació i al Pla d’Actuació en matèria preventiva.

Per nosaltres la seguretat i la confiança dels nostres clients és lo més important, per aquest motiu al Grup Gamón apliquem les següents mesures de protecció i prevenció per protegir als usuaris:

 1. EPIS DEL CONDUCTOR I ACOMPANYANT I MESURES DE SEGURETAT ADDICIONALS:
 • Mascaretade protecció respiratòria tipus FPPII obligatòria durant tot el recorregut.
 • Utilització de guants, en els casos que hi hagi risc de contacte amb fluids.
 • Solució hidroalcohòlica de mans autoritzat pel Ministeri de Sanitat
 • Informació i comunicació a tot el personal del GRUP GAMÓN de les mesures preventives i de control per evitar possibles contagis i de les instruccions descrites en el protocol de l’empresa.
 • Formació i informació a tot el personal del GRUP GAMÓN envers la COVID-19 per garantir l’adopció de les mesures correctives, preventives i de control per evitar possibles contagis.
 1. OBLIGATORIETAT PER PART DEL LES PERSONES USUARIES:
 • Ús de la mascareta obligatòria durant tot el trajecte.
 • Durant el servei l’alumnat ha de seure en el mateix seient, sempre i quan sigui possible, per poder garantir els grups estables durant el trajecte.
 • Les motxilles es pujaran a dalt de l’autocar i es col·locaran entre les cames o sota els seients.
 • En cas de tenir febre no es podrà pujar a l’autocar.
 • Es recomana fer canvis de parada, només, quan aquests siguin imprescindibles.
 • A les parades d’autobús, feu una cua ordenada deixant l’espai de seguretat entre usuaris. Feu-la recta, sense ocupar tota la vorera.
 1. PROTOCOL PREVENTIU I DE DESINFECCIÓ:
 • El conductor/a i acompanyant han de netejar-se les mans amb gel desinfectant.
 • Durant el recorregut, l’ús de mascareta és obligatori.
 • Cal tenir molta cura per garantir l’ús de les mascaretes entre els usuaris.
 • Al finalitzar cada servei es desinfecta l’autocar polvoritzant amb un producte autoritzat pel Ministeri de Sanitat amb la finalitat de desinfectar totes les superfícies i seients de l’autocar, inclosos els
 • A més a més, regularment els autocars son higienitzats i desinfectats, amb un producte que actua com a fungicida, bactericida i virucida, eficaç contra la COVID i autoritzat pel Ministeri de Sanitat.
 • Tots els autocars estan dotats d’un sistema de purificació d’aire, que s’acciona automàticament quan l’autocar es posa en funcionament, millorant la qualitat de l’aire de l’interior de l’autocar a l’augmentar la concentració d’oxigen a uns nivells saludables i neutralitzant microorganismes, gèrmens i al·lergògens, doncs elimina contaminants biològics com les bactèries, virus, floritures (moho) i gèrmens, reduint així el risc d’infecció i al mateix temps, eliminant les olors. Aquests dispositius tenen com a objectiu fonamental disminuir els possibles contagis de malalties, renovant permanentment l’aire de l’interior del vehicle. En aquells vehicles que no és pot implantar aquest sistema de purificació d’aire, s’ionitzen com a complement a la desinfecció dels vehicles, mitjançant un aparell d’ozó, que regenera l’ambient interior de l’autocar, eliminant eficaçment, virus i bactèries.
 • Un cop l’autocar realitzi la parada al recinte del centre, l’acompanyant de transport escolar vetllarà en tot moment perquè l’alumnat accedeixi i baixi del  vehicle de forma ordenada i respectant la distància interpersonal, garantint l’ús de la mascareta.

Un cop s’hagi accedit a les instal·lacions del centre, els fluxos de circulació, s’atendran a les directrius i instruccions fixades pel mateix centre, d’acord a la normativa aplicable.

Recomanacions ubicació alumnes dins del bus en els serveis discrecionals

Tot i que l’ocupació del vehicle pot ser del 100% i el PROCICAT ha autoritzat viatjar persones de grups bombolla diferents, nosaltres recomanem ubicar cada grup bombolla en una zona determinada de l’autocar per tal de mantenir el grup bombolla el més aïllat possible i així generar un espai de confiança i seguretat.

Cal mantenir una mateixa distribució de seients a l’anada i a la tornada quan aquests trajectes es facin en un termini de 48 hores

Newsletter

Subscriu-te al newsletter de Viatges Kariba per rebre les últimes notícies i ofertes.